LAAJA arkkitehtien yhdeksän periaatetta

1. Maailmanluokan arkkitehtuuria

Tarjoamme todellista maailmanluokan arkkitehtisuunnittelua. Se on paljon sanottu, mutta me uskomme itseemme. LAAJA arkkitehdit tähtää korkealle, koska ei ole mitään syytä miksi emme tekisi niin. Sen ansiosta tulemme koko ajan paremmiksi, niin arkkitehteina kuin suunnittelijoina. Asiakkaana voit olla varma, että me saamme asiat tapahtumaan.

2. Laaja osaaminen ja pitkä kokemus

LAAJA arkkitehtitiimillä on laaja osaaminen. Mitä se sitten ihan konkreettisesti tarkoittaa? Yksinkertaisesti: osaamme asiamme. Meillä on kaikenkokoisten projektien hoitoon vaadittava osaaminen, ja hallitsemme projektin kaikki vaiheet. Suunnittelemme suurta ja pientä, uutta sekä vanhaa – ammattitaidolla.

3. Paras mahdollinen tekninen laitteisto

Käytämme Apple-tietokoneita ja ArchiCAD ja Adobe Pro -ohjelmistoja: teknisiä työkaluja, jotka ovat meille tärkeä voimavara.

4. Tehokas visualisointitekniikka

Käyttäessäsi palveluitamme voimme jo projektin alkuvaiheissa tarjota sinulle tavallisten 3D-kuvien lisäksi virtuaalikierroksen tulevassa rakennuksessa. Tätä tarkoitamme tehokkaalla visualisointitekniikalla. Voimme luoda digitaalisista 3D-kuvista muutaman minuutin pituisia videoita, joiden ansiosta pääset jo suunnitteluvaiheessa tutkimaan tulevaa rakennusta.

5. Vahva tiimityö

Miten hyödynnämme tiimimme osaamista? ”Tee sitä, missä olet paras” on periaatteemme työssä, mutta meillä on muitakin tapoja! Eräs niistä on, että keskustelemme projekteista tasaisin väliajoin yhdessä tiimin kanssa. Näin kaikki tietävät mitä on tekeillä, ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omalla osaamisellaan.

6. Tarpeeksi monta, mutta sopivan vähän

Me olemme Anders, Sirpa, Heikki, Francesca, Frida sekä Emma, ja meidän yhteinen osaamisemme riittää pitkälle. Meitä on tarpeeksi monta, jotta voimme ottaa vastaan todella isoja projekteja. Toisaalta vahvuutemme on, että meitä on sopivan vähän: meillä tie toimintaan on lyhyt.

7. Hyviä kuuntelijoita

Kuuntelemme asiakkaitamme, mutta emme luovu osaamisestamme, sillä se on brändimme. Materiaalit ja väripaletit, niin sisä- kuin ulkotiloissa, ovat meille tärkeitä työkaluja. Arkkitehteina meillä on vastuu löytää eräänlaista yleispätevyyttä, ja sen taidon me hallitsemme. Asiakkaana voit tuntea olosi turvalliseksi, koska me tiedämme, mitä teemme.

8. Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu tarkoittaa, että meille tullessasi sinulla ei tarvitse olla valmista ideaa. Rosenlundin pappila on hyvä esimerkki siitä, miten teimme ideasta totta. Kun käännyt meidän puoleemme, riittää, että sinulla on ajatus. Me rakennamme ajatusta eteenpäin ja olemme aktiivisesti mukana koko prosessin ajan, alusta loppuun.

9. Laaja-alainen kapasiteetti ja kokonaisvaltainen korkea laatu

Harkitsetko käyttäväsi LAAJA arkkitehteja, mutta sinusta tuntuu, että Pietarsaaren toimisto sijaitsee kaukana? Älä mieti enää. Olemme valmiita ottamaan vastaan minkä tahansa projektin melkein missä tahansa, koska koko Suomi on markkina-aluettamme. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä – LAAJA arkkitehdit vastaa laadusta. Tarvitseeko sanoa enempää?

Ja vielä yksi asia …

… LAAJA arkkitehdit on arkkitehtitoimisto, joka ottaa intohimolla vastaan kaikki meille tulevat projektit – tänään ja kaikkina muinakin päivinä. Käänny puoleemme nyt.

Wasa Teaterin kunnostus – mitä kulisseissa tapahtui?

Jos arkkitehtuurissa on kyse tarinan välittämisestä ja kertomisesta, niin entisöinnissä kuin kunnostuksessa on kyse päätöksestä, mikä tarina kerrotaan, tarinan tulkinnasta ja tunteen välittämisestä. Se voisi muistuttaa näyttelemistä? Meillä LAAJA Arkkitehdeillä on tähän useita kosketuspintoja, ja Wasa Teaterin kunnostus on yksi niistä.

Sana restaurointi tulee latinan kielen sanasta restauro, joka tarkoittaa entisöintiä tai palauttamista ennalleen. Juuri sitä me teimme entisöidessämme Rosenlundin pappilaa. Palautimme pappilan alkuperäisen 1700-luvun jälkipuoliskolta peräisin olevan pohjaratkaisun niin pitkälle kuin se suinkin oli mahdollista.

Wasa Teaterin hankkeesta taas käytetään nimitystä kunnostus. Silloin puhutaan enemmänkin parannuksista ja uudistuksista. Vuoden 1954 rakennus oli tarkoitus uudistaa ja ennen kaikkea modernisoida. Sillä oli kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ominaisuuksia, mutta ne oli paketoitu vanhentuneeseen ja epäkäytännölliseen muotoon.

Taito tehdä muutoksia, mutta olla turmelematta

Puhummepa kunnostamisesta tai entisöinnistä, lähdemme aina liikkeelle siitä, että rakennukset edustavat omaa aikaansa. Ne antavat meille johtolankoja silloin vallinneisiin arvoihin, mutta ne kertovat myös mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Koska useimmat rakennukset muuttuvat ajan myötä. Ne kätkevät jälkiä eri aikakausilta ja kertovat jotakin siitä, miten me ihmiset olemme eläneet. Meidän on osattava lukea rakennuksen kieltä ja hallita taito tehdä muutoksia, mutta olla turmelematta.

Uusien ja vanhojen ovien avaaminen

Wasa Teaterin kunnostuksessa halusimme säilyttää talon alkuperäisen luonteen, mutta luoda samalla saavutettavamman teatterin. Sinne piti mahtua enemmän yleisöä, mutta houkutella samalla nuorempia kävijöitä. Siksi puhuimme uusien ja vanhojen ovien avaamisesta.

”Minulle teatteri on myös prosessi, ja sen halusin tehdä näkyväksi. Sinne piti saada myös humoristisia piirteitä, tai jotakin yllättävää, joka saisi kävijän reagoimaan, Anders Höglund selittää.

Yllättäväksi elementiksi muodostui lasiseinällä varustettu vaatekaappi. Ajatuksena oli avata kävijöille näkymä lavastetyöpajaan, mutta antaa myös maistiaisia tulevasta näytännöstä. Pyrimme myös nostamaan esille aitouden tai niin kutsutun muistijäljen. Tekijöitä, jotka määrittävät sen mitä rakennus aikanaan oli ja jotka saisivat kävijät tunnistamaan sen. Siinä oli kyse ravintolan palauttamisesta ennalleen, mutta myös kiiltävistä pinnoista ja messinkisillä hanoilla varustetuista wc-tiloista.

Vastakohtaisuus käyttövoimana

Meillä LAAJA Arkkitehdeillä sisäinen vastakohtaisuus tai konflikti määrittelee vanhemman rakennuksen kunnostusprosessin. Kahden navan välinen jännite on se käyttövoima, josta lopputulos vähitellen kasvaa.

”Kyse voi olla esimerkiksi uuden ja vanhan välisestä jännitteestä, mutta myös esteettisten, toiminnallisten ja taloudellisten näkökulmien välisestä jännitteestä”, Höglund sanoo.

Kaiken tekemisemme perustana on tilaajan kuunteleminen herkällä korvalla. Jos menestykselliset hankkeet ovat tulosta onnistuneesta kommunikoinnista, mikä on silloin avain menestykselliseen entisöintiin? Meille itsestään selvä vastaus tähän on onnistunut vuoropuhelu. Eikö se muistutakin hieman huolellisesti suunniteltua ja viihdyttävää teatteria?

LAAJA arkkitehdit – kestävyys, tarkoituksenmukaisuus ja kauneus

Mikä on arkkitehtuurin merkitys? Se vaikuttaa elämäämme ja arkeemme enemmän kuin aavistammekaan. Ympäristömme on suunniteltu pienintä yksityiskohtaa myöten ja jokaisella tilalla, värillä ja etäisyydellä on tarkoitus. Meille arkkitehdeille kaikella on merkitystä.

Siksi me LAAJA arkkitehdit uskomme asiakkaiden kuuntelemiseen tarkasti, kadottamatta sitä, mitä me edustamme. Väitämme, että menestykselliset hankkeet ovat tulos onnistuneesta viestinnästä. Me kuuntelemme tilaajiamme ja kartoitamme samalla hankkeen edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Vasta sen jälkeen olemme valmiita toteuttamaan visiomme.

Muuttuva dynamiikka vaatii vakaan pohjan

Paljon on tapahtunut sen jälkeen., kun yrityksen pohja luotiin vuonna 2007. Arkkitehtistudio Anders Höglundista tuli LAAJA arkkitehdit, ja nykyään olemme viiden arkkitehdin tiimi. Kun uusi nimi otettiin käyttöön, halusimme siinä näkyvän, että meitä on useampi. Yrityksemme kasvaa ja tarkoituksena on, että meitä tulee olemaan vielä enemmän. Uusien henkilöiden palkkaaminen merkitsee jatkuvan kehitysprosessin äärellä olemista. Työskentelytapamme elää työntekijöidemme mukaan, koska yrityskulttuuri muuttuu siihen kuuluvien ihmisten mukana. Uskomme, että muuttuva dynamiikka vaatii vakaan pohjan, johon tukeutua. Siksi vaalimme sitä, mikä on tehnyt meistä sen, mitä me olemme tänään. Mikä sitten kuvaa juuri meitä?

 

LAAJA arkkitehdit – kestävyys, tarkoituksenmukaisuus ja kauneus

 

Työ lähtee hyvin määritellyistä periaatteista

Työmme pohjautuu yhteiseen ajattelutapaan, johon kuuluu muutamia hyvin määriteltyjä periaatteita. Ne muodostavat työmme perustana olevan yhteisen lähtökohdan, suhteessa niin arkkitehtuuriin kuin sen taustalla olevaan prosessiin.

Yhtenä periaatteena on toistuvien teemojen soveltaminen tietyn ilmapiirin luomiseksi. Yksi niistä on klassinen kultainen leikkaus. Se on tehokas työkalu, jota käytämme oikeiden mittasuhteiden luomiseen. Toisaalta haluamme välittää sisäisen harmonian tunteen, toisaalta lopputuloksen tulee huokua ajattomuutta. Molemmat osat ovat tärkeitä tekijöitä siinä, mitä me kutsumme kestäväksi arkkitehtuuriksi. Yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten olemme soveltaneet tätä periaatetta, on Mosebacken koulu. Lisärakennus suunniteltiin niin, että se muodostuu spiraalinmuotoisesta simpukasta, jossa pituuden, leveyden ja korkeuden välinen suhde on laskettu kultaisen leikkauksen periaatteella.

Arkkitehdit, jotka huolehtivat kokonaisuudesta ja toimivuudesta

Toinen työskentelytapaamme kuvaava periaate on vahva laatuajattelumme. Sovellamme laatuajattelua kaikkeen mitä teemme, riippumatta siitä kuka meistä pitää yksittäisten hankkeiden lankoja käsissään. Laatu edellyttää osaamista, ja sitä meillä on. Laajemmassa mittakaavassa nimen LAAJA arkkitehdit on oltava laatuleima ja takuu siitä, että arkkitehtuurimme taso on korkea.

Väitämme, että huolellinen arkkitehtityö on onnistuneen hankkeen perusta. Siksi työskentelemme kokonaisnäkemyksen mukaisesti, ottaen huomioon niin toiminnalliset, esteettiset kuin myös tekniset vaatimukset. Myös tämä on juuri meille luonteenomainen periaate. Kuten roomalainen arkkitehti Vitruvius korosti, arkkitehti on subjekti, jonka on luomisessaan löydettävä kestävyyden (Firmitas), tarkoituksenmukaisuuden (Utilitas) ja kauneuden (Venustas) välinen tasapaino. Se pätee vielä tänäkin päivänä ja kuvaa meidän työtämme. Yhdistämällä kokonaisosaamisen ja visiot saamme asiat tapahtumaan.

 

LAAJA arkkitehdit – kestävyys, tarkoituksenmukaisuus ja kauneus

 

Suhde kontekstiin

Suomen kielen laaja tarkoittaa avaraa, kattavaa, mittavaa. LAAJA arkkitehdit työskentelee juuri niin, toisin sanoen laajassa mittakaavassa, aina uudisrakennusten suunnittelusta entisöintiin saakka. Pyrimme löytämään jokaiselle yksittäiselle hankkeelle ainutlaatuiset ratkaisut hankkeen mahdollisuuksien puitteissa.

Arkkitehdin työssä on paljolti kyse suhteesta eri konteksteihin, mikä tiivistää vielä yhden periaatteemme. Kaikki se mitä teemme, on suhteessa johonkin muuhun. Esimerkiksi uudisrakennuksen suunnittelu eroaa merkittävästi entisöintityöstä. Entisöinnissä aloitetaan lopusta, palautetaan ennalleen ja rekonstruoidaan, kun taas uudisrakennukset syntyvät uuden luomisen tarpeesta. On kyettävä kuitenkin paneutumaan yhtä lailla olemassa oleviin edellytyksiin kuin suhtautumaan tämän hetken – eikä vähiten tulevaisuuden – vaatimuksiin.

Tarinan kertominen

”Minulle arkkitehtuuri on taitoa välittää ja kertoa tarina. Tarina materialla, väreillä ja valolla sekä mittasuhteilla, jotka koskettavat sielun sopukoita. Mutta tarinassa on kysymys myös sinusta ja minusta, siitä miten me elämme, toimimme ja kaipaamme; siitä, mitä tapahtuu ihmisten kohdatessa”, Anders Höglund toteaa. Kuten sanottu, meille arkkitehdeille kaikella on merkitystä, ja meillä LAAJA arkkitehdeilla se heijastuu kaikkeen, mitä teemme.