OM FÖRETAGET

Företaget grundades hösten 2007 och ombildades till aktie-
bolag år 2009 under namnet Arkitektstudio Anders Höglund.
Det nya namnet ”LAAJA arkitekter” togs i användning oktober 2013.

Företaget arbetar fullständigt på två språk, svenska och finska. Alla handlingar och presentationer görs på båda språken.

Läs våra artiklar här.

 

TOIMISTOSTA

Yritys perustettiin syksyllä 2007 nimellä Arkitektstudio Anders Höglund ja muutettiin osakeyhtiöksi vuonna 2009. Uusi nimi “LAAJA arkkitehdit” otettiin käyttöön lokakuussa 2013.

Yritys toimii täysin kaksikielisesti, suomeksi ja ruotsiksi. Kaikki asiakirjat ja esittelyt tehdään molemmilla kielillä.

Lue artikkelimme täältä.