LAAJA arkitekter i nio punkter

1. Arkitektur i absolut världsklass

Vi erbjuder arkitektplanering i absolut världsklass. Det är mycket sagt, men vi tror på oss själva. LAAJA arkitekter siktar högt, för det finns helt enkelt ingen anledning att låta bli. Det gör också att vi hela tiden blir bättre, både som arkitekter och som designers. Som kund kan du vara säker på att vi levererar.

2. Bred kompetens ochng erfarenhet

LAAJA arkitekter är ett starkt team med en bred kompetens. Vad betyder det, rent konkret? Enkelt uttryckt – att vi kan vår sak. Vi har den kompetens som krävs för att kunna jobba med projekt i alla skalor och i alla skeden. Vi planerar stort och smått, nytt och gammalt, och vi gör det professionellt.

3. Teknisk utrustning på högsta nivå

Vi använder Apple-datorer och programvarorna ArchiCAD och Adobe Pro – teknisk utrustning som för oss är en viktig investering.

4. Effektiv visualiseringsteknik

Anlitar du oss kan vi erbjuda dig, utöver vanliga 3D-bilder, en virtuell vandring i den kommande byggnaden i ett tidigt skede av projektet. Det är det vi menar med effektiv visualiseringsteknik. Utifrån digitala 3D-bilder kan vi skapa några minuter långa videor, med vilka du redan i planeringsskedet kan utforska den kommande byggnaden.

5. Starkt teamwork

Hur utnyttjar vi teamets kompetens? Gör det du är bäst på – det är enligt den principen vi jobbar. Men vi har också andra metoder! Ett av dem är att vi med jämna mellanrum sätter oss ner tillsammans och diskuterar projekten. På det sättet involveras alla i vad som är på gång, och var och en får möjlighet att bidra med sin kompetens.

6. Tillräckligt många, men lagom få

Anders, Sirpa, Heikki, Francesca, Frida och Emma. Så heter vi, och vår samlade kapacitet – den räcker långt. Vi är tillräckligt många för att kunna åta oss riktigt stora projekt, men vi är ändå förhållandevis få, vilket samtidigt är vår styrka. För oss är vägen till handling kort.

7. Goda lyssnare

Vi lyssnar på våra kunder men vi överger inte vårt kunnande, för det är vårt varumärke. Material och färgpaletter, både interiört och exteriört, är viktiga faktorer för oss. Som arkitekter har vi ett ansvar att hitta en sorts allmängiltighet. Det är en konst, men det är en konst som vi behärskar. Det här betyder att du som kund kan känna dig trygg, för vi vet vad vi gör.

8. Konceptplanering

Man behöver inte ha en färdig idé för att komma till oss. Det är vad konceptplanering handlar om, och Rosenlunds prästgård är ett exempel på hur vi gjorde verklighet av en idé. Det räcker med att du har en tanke när du vänder dig till oss. Vi bygger vidare på den och är aktivt med i hela processen.

9. Vidsträckt kapacitet och genomgående hög kvalitet

Du funderar på att anlita LAAJA, men tycker att kontoret i Jakobstad ligger långt borta? Fundera inte längre. Vi är beredda att ta emot vilka projekt som helst nästan var som helst för hela Finland är vår marknad. Sist men inte minst – LAAJA arkitekter står för kvalitet. Behöver vi säga mer än så?

Och ännu en sak …

… LAAJA arkitekter är arkitektkontoret där vi passionerat tar oss an alla projekt som hamnar på vårt bord – i dag och alla andra dagar. Anlita oss nu.

Renoveringen av Wasa Teater – vad hände bakom kulisserna?

Om arkitektur handlar om att förmedla och berätta en historia, handlar både restaurering och renovering om att bestämma vilken historia det är vi berättar, om att tolka en berättelse och förmedla en känsla. Det kanske påminner om att spela teater? För oss på LAAJA arkitekter är beröringspunkterna flera, och renoveringen av Wasa Teater är en av dem.

Ordet restaurera kommer från latinets restauro, som betyder återställa eller återföra till ett tidigare skick. Det var exakt vad vi gjorde vid restaureringen av Rosenlunds prästgård. Vi återskapade prästgårdens ursprungliga planlösning från 1700-talets senare hälft så långt det bara var möjligt.

Projektet Wasa Teater går däremot under benämningen renovering. Då handlade det mera om att förbättra och förnya. Byggnaden från år 1954 skulle göras om och framför allt moderniseras. Den hade kulturhistoriskt värdefulla kvaliteter, men de var paketerade i en föråldrad och opraktisk skepnad.

Om konsten att förändra, utan att fördärva

Oberoende om vi står i begrepp att renovera eller restaurera utgår vi från att byggnader representerar sin samtid. De ger oss ledtrådar om de värderingar som rått, men de berättar också om eventuella förändringar som skett. För de flesta byggnader förändras med tiden. De rymmer spår från olika tidsskikt och de berättar något om hur vi människor har levt. Vi måste kunna läsa byggnadens språk, och behärska konsten att förändra, utan att för den skull fördärva.

Om att öppna nya och gamla dörrar

Under renoveringen av Wasa Teater ville vi bevara husets ursprungliga karaktär, men samtidigt skapa en mer tillgänglig teater. Den skulle rymma en större publik, men också dra till sig yngre besökare. Därför talade vi om att öppna nya och gamla dörrar.

”För mig är teater också en process, och den ville jag göra synlig. Det skulle också finnas inslag av humor, eller av något oväntat som skulle få besökaren att reagera, förklarar Anders Höglund.

Det oväntade kom att bestå av en garderob med en glasvägg. Här var tanken att ge besökarna insyn i dekorverkstaden, men också ett smakprov på kommande föreställning. Vi strävade även efter att ta fram en äkthet eller ett så kallat minnesdjup, inslag som definierar det som byggnaden en gång var, och som skulle få besökarna att känna igen sig. Då handlade det om att återskapa en restaurang, men också om polerade ytor och toaletter med kranar av mässing.

En motsättning som drivkraft

För oss på LAAJA arkitekter är det en inre motsättning eller konflikt som definierar själva processen bakom en restaurering. Spänningen mellan två poler är en drivkraft, och det är där som resultatet småningom växer fram.

”Det kan till exempel handla om spänningen mellan nytt och gammalt, men också om den som uppstår mellan estetiska, funktionella och ekonomiska aspekter”, säger Höglund.

En lyhörd process med våra beställare ligger till grund för allt det vi gör. Om framgångsrika projekt är resultatet av lyckad kommunikation, vad är då nyckeln till en framgångsrik restaurering? För oss är det självklara svaret en lyckad dialog. Påminner det inte lite om en genomtänkt och underhållande teater?

LAAJA arkitekter – hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet

Vad spelar arkitekturen för roll? Den påverkar våra liv och vår vardag mer än vi anar. Vår omgivning är planerad in i minsta detalj och bakom varje rum, färg och avstånd finns en avsikt. För oss arkitekter spelar allting roll.

Därför tror vi på LAAJA arkitekter på att vara lyhörda inför våra kunder, utan att förlora det vi står för. Vi vill påstå att framgångsrika projekt är resultatet av lyckad kommunikation. Vi lyssnar in våra beställare, samtidigt som vi ringar in projektets förutsättningar och potential. Först då är vi redo att förverkliga våra visioner.

Föränderlig dynamik kräver en stadig grund

Mycket har hänt sedan grunden till företaget sattes år 2007. Arkitektstudio Anders Höglund blev LAAJA arkitekter, och idag är vi ett team bestående av fem arkitekter. Då det nya namnet togs i bruk ville vi att det skulle synas att vi är fler. Vi är ett växande företag med siktet inställt på att bli fler. Att anställa fler innebär att stå inför en konstant utvecklingsprocess. Sättet vi jobbar på lever utifrån våra anställda eftersom företagskulturen förändras med människorna som omfattar den. Vi tror att en föränderlig dynamik kräver en stabil grund att stå på. Därför värnar vi om det som format oss till dem vi är idag. Vad är det då som utmärker just oss?

 

LAAJA arkitekter – hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet

 

Arbete utifrån väldefinierade principer

Vi jobbar utifrån ett gemensamt tänkesätt som omfattar några väldefinierade principer. De formar en gemensam utgångspunkt som ligger till grund för det vi gör, både när det gäller arkitekturen och processen bakom den.

En av principerna handlar om att tillämpa återkommande teman i syfte att skapa en viss atmosfär. Ett av dem är det klassiska gyllene snittet. Det är ett effektivt verktyg som vi använder för att frambringa de rätta proportionerna. Dels vill vi förmedla en känsla av inbyggd harmoni, dels ska slutresultatet andas tidlöshet. Bägge delarna är viktiga ingredienser för det vi kallar hållbar arkitektur. Ett konkret exempel på hur vi tillämpat principen är Mosebacke skola. Tillbyggnaden planerades så att den består av en spiralformad snäcka, där förhållandet mellan längd, bredd och höjd är beräknade utifrån gyllene snittet.

Arkitekter som ser till helhet och funktion

En annan princip som beskriver vårt sätt att jobba är vårt starka kvalitetstänk. Vi implementerar kvalitetstänket i allt vi gör, och det gäller oberoende vem av oss som håller i trådarna för enskilda projekt. Kvalitet förutsätter kompetens, och den besitter vi. Sett i ett vidare perspektiv ska namnet LAAJA arkitekter fungera som en kvalitetsstämpel­ och en försäkran om att vår arkitektur håller hög klass.

Vi vill påstå att omsorgsfullt arkitektarbete är en grunden till ett lyckat projekt. Därför arbetar vi utifrån en helhetssyn så att funktionella, estetiska men även tekniska krav tas i beaktande. Även det är en princip som kännetecknar just oss. Som den romerska arkitekten Vitruvius hävdade är arkitekten subjektet som i sitt skapande måste hitta balansen mellan hållbarhet (Firmitas), ändamålsenlighet (Utilitas) och skönhet (Venustas). Det gäller än idag, och beskriver det vi gör. Genom att kombinera vår samlade kompetens med visioner får vi saker att hända.

 

LAAJA arkitekter – hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet

 

Om att förhålla sig till kontexter

Finskans laaja betyder vidsträckt, omfattande, diger. Det är så vi jobbar på LAAJA arkitekter, det vill säga i bred skala, med allt från planering av nybyggnader till restaureringar. För varje enskilt projekt strävar vi efter att skapa unika lösningar i förhållande till projektets potential.

Arbetet som arkitekt handlar mycket om att förhålla sig till olika kontexter, vilket sammanfattar en annan av våra principer. Allt det vi gör relaterar till något annat. Att planera ett nybygge skiljer sig till exempel avsevärt från att arbeta med restaurering. En restaurering handlar om att börja bakifrån, om att återställa och rekonstruera, medan nybyggen uppstår i ett behov av något nytt. Lika mycket gäller det att kunna sätta sig in i det befintligas förutsättningar som att kunna förhålla sig till nutida och inte minst framtida krav.

Att berätta en historia

”För mig är arkitektur konsten att förmedla och berätta en historia, en historia med materia, färger och ljus samt proportioner som berör själens strängar. Men historien handlar också om dig och mig, hur vi lever, verkar och längtar, om det som händer när människor möts”, förklarar Anders Höglund. Som sagt, för oss arkitekter spelar allting roll, och för oss på LAAJA arkitekter präglar det allt vi gör.